Rejestracja uczestników


Mężczyzna Kobieta
/ /
   / 
S L M XL
200 PLN
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje regulamin.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Adampolnet Damian Bogucki, z siedzibą w Świdniku, przy ul. Cicha 13 w celu organizacji imprezy Hard Enduro Cegielnia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dz.u.1997.133.883 z zm.) (dalej: „ustawa”). administratorem danych osobowych jest firma Adampolnet Damian Bogucki, z siedzibą w Świdniku, przy ul. Cicha 13. oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.